Хустська Районна Державна Адміністрація
Хустський район, Закарпатська область

Управління статистики

 

Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!

Держстат запроваджує роботу нового сервісу для електронного звітування –

безкоштовне програмне забезпечення  "Кабінет респондента".

 

Доступ до "Кабінету респондента" буде відкрито з 01 лютого 2019 року за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/.

 

У "Кабінеті респондента" Ви зможете в онлайн-режимі звітувати за формами державної статистичної звітності.

 

Для реєстрації та роботи в "Кабінеті респондента" необхідно мати електронний підпис із двома сертифікатами: для підписання та шифрування*.

Наразі сервіс підтримує електронний підпис одного з наведених нижче кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (акредитованих центрів сертифікації ключів - АЦСК):

Інформаційно-довідковий департамент ДФС,

АТ КБ "ПРИВАТБАНК",

ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна".

 

Перелік АЦСК, які підтримуються в "Кабінеті респондента", буде розширюватися.

 

Коректна робота в "Кабінеті респондента" можлива в браузерах Internet Explorer версії не нижче 9, Mozilla Firefox 35+, Opera 12+, Google Chrome 45+.

 

У разі виникнення питань щодо роботи в "Кабінеті респондента" Ви можете скористатись інструкцією користувача, розміщеною безпосередньо у "Кабінеті респондента", або звернутись за консультацією до територіальних органів Держстату (телефони наведені на головній сторінці https://statzvit.ukrstat.gov.ua/ в розділі "Контакти").

 

*У разі відсутності сертифіката шифрування, обов’язковість якого передбачена наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2012 № 739 "Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень", потрібно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для його отримання.

 

Запрошуємо до "Кабінету респондента"!

Раді співпрацювати з Вами!

 

Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!

Держстат запроваджує роботу нового сервісу для електронного звітування –

безкоштовне програмне забезпечення  "Кабінет респондента".

 

Доступ до "Кабінету респондента" буде відкрито з 01 лютого 2019 року за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/.

 

У "Кабінеті респондента" Ви зможете в онлайн-режимі звітувати за формами державної статистичної звітності.

 

Для реєстрації та роботи в "Кабінеті респондента" необхідно мати електронний підпис із двома сертифікатами: для підписання та шифрування*.

Наразі сервіс підтримує електронний підпис одного з наведених нижче кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (акредитованих центрів сертифікації ключів - АЦСК):

Інформаційно-довідковий департамент ДФС,

АТ КБ "ПРИВАТБАНК",

ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна".

 

Перелік АЦСК, які підтримуються в "Кабінеті респондента", буде розширюватися.

 

Коректна робота в "Кабінеті респондента" можлива в браузерах Internet Explorer версії не нижче 9, Mozilla Firefox 35+, Opera 12+, Google Chrome 45+.

 

У разі виникнення питань щодо роботи в "Кабінеті респондента" Ви можете скористатись інструкцією користувача, розміщеною безпосередньо у "Кабінеті респондента", або звернутись за консультацією до територіальних органів Держстату (телефони наведені на головній сторінці https://statzvit.ukrstat.gov.ua/ в розділі "Контакти").

 

*У разі відсутності сертифіката шифрування, обов’язковість якого передбачена наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2012 № 739 "Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень", потрібно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для його отримання.

 

Запрошуємо до "Кабінету респондента"!

Раді співпрацювати з Вами!

 

 

Діяльність підприємств малого бізнесу  Хустського району у 2017 році

Малий бізнес є невід'ємною структурною складовою сучасної ринкової економічної системи. Мета створення малого бізнесу –це отримання прибутку. Для малого бізнесу Хустщини характерні  відносно невеликі розміри, обмежена кількість людей, обмежений обіг капіталу та конкретний напрямок роботи. Малий бізнес у Хустському районі відіграє значну роль у забезпеченні зайнятості в районі. певною мірою забезпечую насичення ринку споживчими товарами та послугами, сприяє  розвитку конкуренції, структурній перебудові економіки, є засобом досягнення особистого успіху та активно формує середній клас людей. Малий бізнес важливе джерело інновацій. Протягом усього періоду економічних реформ чимало було сказано про необхідність розвитку малого бізнесу, в дійсності стан його розвитку залишається незадовільним, проблема не в кількісних параметрах, а насамперед у його зосередженості на посередницьких операціях та практичній відсутності у співпраці з великими підприємствами. В останні роки відбулись певні позитивні зрушення, це обумовлено його вагомими конкурентними перевагами в структурі економіки, це мобільність, здатність швидкого реагування на зміни кон'юнктури ринку, оперативність освоєння нової продукції та зміни обсягів продукції в межах виробничих можливостей, низька капіталоємкість, швидка окупність вкладень, невисокі експлуатаційні та накладні витрати підприємства, Водночас зворотним боком наведених конкурентних переваг є низка системних загроз, які обумовлюють нестійкість розвитку малого підприємництва, це обмеженість фінансових ресурсів, вузьке коло постачальників, відсутність фінансових резервів, висока вразливість щодо інфляції, податкового тиску, недостатня методологічна забезпеченість. Розвиток малого бізнесу є однією із складових успіху економічних реформ.

Прозвітувалися про свою діяльність за 2017 рік 92 малих за законодавством підприємств, що складає 94,8 відсотка всіх  суб’єктів господарювання по м. Хуст.

 Середня кількість працівників(середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами) осіб у малому бізнесі склала 661 особа ( 40,3 відсотків від  усіх працівників підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності). Витрати на персонал склали 27677,8 тис. грн., що становить 30,6 відсотка до витрат по всіх підприємствах

    

     Малими підприємствами  Хустського району за 2017 рік було реалізовано продукції, робіт, послуг на 279521,1 тис грн.(63,3 відсотка від загального показника по всіх підприємствах).

      Аналіз звітності за 2017 рік засвідчує, що фінансові результати діяльності малих підприємств Хустського району порівняно з відповідним періодом минулого року дещо покращилися: в цілому отримано 29467,6 тис. грн. прибутків, 77,0 відсотка малих підприємств отримали прибуток 42345,5 тис. грн., а 23,0 відсотка від усіх малих підприємств отримали збитки на суму 12877,9 тис. грн.

Стабілізація економічної діяльності суб’єктів господарювання, вирішення їх наболілих проблем -  запорука подальшого розвитку економіки району.

 

 

Начальник управління статистики  у Хустському районі                                                 Сакалош Т.І.

 

До уваги керівників та бухгалтерів підприємств та організацій

Хустського району

Управління статистики у Хустському районі повідомляє, що у відповідності до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та наказу Держкомстату від 20 листопада 2009 року № 439 та затвердженого ним "Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики" з 1 січня 2010 року  в органах державної статистики України впроваджено систему приймання електронної звітності засобами телекомунікаційного зв’язку без дублювання документів на паперових носіях.

Подання електронної звітності у значній мірі спрощує для респондента задачу звітування до органів державної статистики. Звертаємо Вашу увагу, що подання електронної звітності до органів державної статистики, затвердженою наказом Держкомстату від 20.11.2009 року № 439, електронні звіти сформовані та подані відповідно до вимог Порядку, є оригіналами, мають юридичну силу, тому не потребують підтвердження на паперових носіях.

Перевагами електронної форми подання звіту є:

  • економія робочого часу респондента;
  • автоматичне визначення допущених помилок під час підготовки електронного звіту;
  • простоту використання програм внаслідок повної ідентичності електронних та паперових бланків звітності;
  • отримання під час подання звітності квитанцій, які підтверджують прийняття звіту органами державної статистики;
  • захист даних електронного звіту за допомогою системи закритих та відкритих електронних ключів.   

З нормативно-правовими, розпорядчими документами та переліком форм звітності, які можуть подаватись респондентами в електронній формі, можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики у Закарпатській області за адресою – hppt://www.uz.ukrstat.gov.ua в розділі "Електронна звітність".

На даний час існує 8 програмних засобів за допомогою яких респонденти можуть подавати електронні звіти до органів державної статистики

 

Структура Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по  Хустському району.

В Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Хустському району станом на 01.07.2018 року налічується 696 суб’єкт ЄДРПОУ з них без статусу юридичної особи 11 суб'єктів (відокремлені особи, філії). За організаційно-правовими формами господарювання на 1 липня 2018 року найбільше в районі комунальних організацій – 153 (22,0%), товариства з обмеженою відповідальністю становлять - 133 (19,1%), релігійних організацій – 83 (11,9%), громадських організацій також - 83 (11,9%), фермерських господарств – 65 (9,3%), приватних підприємств - 49 (7,0%), політичних партій – 12 (1,7%), комунальних підприємств – 10 (1,4%), дочірніх підприємств – 8 (1,1%), об'єднання профспілок – 9 (1,3%). По інших організаційно-правових формах господарювання суб’єктів  менше 1,0 відсотка.

Взято на облік в ЄДРПОУ протягом січня-червня 2018 року 21 суб'єкт (3,07%). Знято з обліку в ЄДРПОУ 31 суб'єкт  (4,53%).

Аналізуючи дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, бачимо що ряд підприємств своєчасно не перейшли на КВЕД -2010, не вносять зміни в облікові картки при зміні керівника або юридичної адреси, тому просимо всі суб’єкти, які не пройшли процедуру внесення змін до Єдиного держаного реєстру  внести відповідні зміни до облікових даних ЄДРПОУ, у встановленому порядку.

 

                                                                                                                                                                                             Начальник управління статистики

                                                                                        у Хустському районі Сакалош  Т.І.

 

Основні показники діяльності економіки Хустського району у  І півріччі 2018 року

Стан ЄДРПОУ. Станом на 1.07.2018 року в ЄДРПОУ Хустського району включено 696 господарюючих суб'єктів, з них 685- юридичних осіб.

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-червень 2018 року у відпускних цінах склав 228380,5 тис. грн. та в загальнообласному обсязі має частку 2,0%.

Сільське господарство. Всіма категоріями господарств за розрахунками вироблено 3,5 тис. т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), що більше на 2,9% від  минулорічного показника. Виробництво молока збільшилось на 9,7% і становило 19,9 тис. т, виробництво яєць  збільшилось на 0,6% і становить 15015,2 тис. штук.

За розрахунками станом на 1 серпня 2018 року чисельність поголів’я худоби та птиці у господарствах усіх категорій  характеризується  слідуючими даними: чисельність  великої рогатої худоби становить 14821 голів і зменшилась на 3,9% до 1 серпня 2017 року,
в т.ч. корів 10541 голів , зменшення на 0,3%, чисельністі поголів’я свиней і становить 40631 голів, зменшилась чисельність поголів'я птиці на 18,7% і становить 335,8 тис. голів.

Транспорт. Автомобільним транспортом перевезено вантажів 98,8 тис.т, вантажооборот становив 93130,2 тис.ткм, збільшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення вантажів на 2,9%, вантажооборот зріс на 1,7%. Перевезено пасажирів 543,6 тис. осіб, пасажирооборот склав 15654,0 тис.пас. км., зменшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року перевезення пасажирів на 15,3%, а пасажирооборот на 11,5%.

Роздрібний товарооборот. Обсяги роздрібного товарообороту за ІІ квартал склали 66,6 млн. грн.(частка в загальному обсязі 1,1%) до відповідного періоду минулого року 76,7%.

Оптова торгівля. Обсяги оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за січень-березень 2018 року  становлять 4495,5 тис. грн. що на 29,6% менше ніж, у відповідному періоді минулого року. На продовольчі товари припадає – 48,9%, а на непродовольчі товари – 51,1%. Запаси товарів становлять 3867,3 тис.грн.

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяги експорту послуг за І півріччя 2018 року  становили 3231,2 тис. дол. США, частка в загальному обсязі по області складає 2,0%. До І півріччя 2017 року приріст склав 20,7%. Обсяги імпорту послуг становили 189,8 тис. дол. США, частка в загальному обсязі складає 1,8%, до І півріччя 2017 року, обсяги збільшено на 29,2%. Склалося позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 3041,4 тис. дол. США.

Капітальні інвестиції. У  І півріччі 2018 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно  161415 тис. грн. Частка до загального обсягу становить  5,6%. У розрахунку на 1 особу освоєно 1678,7 грн. Прийнято в експлуатацію житла  19356 м2, що більше ніж торік на 35,6%, частка в загальному обсязі становить 9,9%.

Прямі  інвестиції. Прямі  інвестиції(акціонерний капітал нерезидентів та боргові інструменти) становлять 1210,6 тис.дол.США.

Заробітна плата.  Середньооблікова  кількість працівників  по Хустському району становила 6912 осіб,відпрацьовано в середньому одним працівником 375 годин.
В ІІ кварталі 2018 року заробітна плата штатного працівника становить 6415 грн., що в % до середнього рівня по регіону складає 80,2%, а до відповідного періоду 2017 року ріст склав 30,1%.

Ринок праці.  На кінець липня 2018 року зареєстровано безробітних 230 осіб, що становить 97,9% до червня 2018 року та 94,3% до липня 2017 року. Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць(вакантних посад) становить 43 особи, а навантаження зареєстрованих безробітних на вільне робоче місце 5 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому  становив 0,7.

Населення.  Чисельність наявного населення на 1 липня 2018 року становить  95658 осіб. Природне скорочення склало 56 осіб, народилось 512 осіб, померли 568 особа. Міграційне сальдо 61 особа, прибули в район 121 особа, вибуло 182 особи. Зареєстровано шлюбів – 255, кількість зареєстрованих розлучень – 10. З  початку року загальне скорочення населення склало 117 осіб.

  

                                                                                         Начальник управління статистики

                                                                                        у Хустському районі Сакалош  Т.І.